Opaski zabezpieczające – czym się charakteryzują?

Opaski zabezpieczające – czym się charakteryzują?

9 marca 2023 0 przez redakcja serwisu

Miejsca, w których znajdują się instalacje rurociągowe, zawsze są miejscami o podwyższonym stopniu ryzyka. Ze względu na transportowane nimi substancje konieczna jest ogromna ostrożność w przypadku pracy w pobliżu. Dlatego też twórcy rurociągów zawsze starają się, by maksymalnie zabezpieczyć całą długość rur i zapewnić spokojną pracę wszystkim, którzy potencjalnie mogliby się znaleźć w okolicy ewentualnego wycieku.

W jaki sposób zabezpiecza się rurociągi?

Zazwyczaj już na etapie montażu instalacji rurociągowej jego projektanci zakładają różne systemy zabezpieczające przed potencjalną awarią. Jednymi z najważniejszych są dodatkowe elementy zakładane na łączenia rur. Dzięki nim osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z rurociągiem mogą bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki, bez obawy o uszkodzenie ciała związane z kontaktem z substancją transportowaną rurami.

Opaski zabezpieczające to jedna z najczęściej stosowanych metod zwiększania poziomu bezpieczeństwa w obrębie rurociągów. Montuje się je na łączeniach kołnierzowych, czyli w miejscach, które najczęściej narażone są na wyciek substancji znajdującej się w rurach. Prócz nich stosuje się również inne elementy, jak na przykład pierścienie i taśmy przeciwrozbryzgowe.

Najważniejszą rolą każdego z nich jest przeciwdziałanie wyciekom szkodliwych substancji płynącej rurami. Istotne jest zarówno samo zabezpieczenie, jak i możliwość zauważenia potencjalnego wycieku, dlatego na przykład opaski przeciwrozbryzgowe posiadają często specjalny transparentny pasek, dzięki któremu widać, co się dzieje pod nimi.

Czym charakteryzują się opaski przeciwrozbryzgowe?

Opaski przeciwrozbryzgowe to elementy wykonane ze specjalnego chemoodpornego, bardzo trwałego materiału. Zakłada się je w miejscach łączenia rur, by chroniły pracujące w pobliżu osoby przed niebezpieczeństwem wycieku. Materiał, z którego są one wykonywane, musi doskonale sprawdzać się w ciężkich warunkach związanych z kontaktem z substancjami, które często są żrące lub znajdują się pod bardzo wysokim ciśnieniem. Nierzadko też wysoka temperatura sprawia, że miejsca łączeń w rurociągach są narażone na osłabienie i spowodowanie wycieku. W takich przypadkach również sprawdzają się opaski zabezpieczające, choć stosuje się wtedy także inne pomoce do walki z efektami działania substancji – na przykład wymienniki grafitowe.