Najlepsze aforyzmy o końcu

Najlepsze aforyzmy o końcu

12 lutego 2018 0 przez redakcja

Koniec w aforyzmach, cytatach, złotych myślach:

Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca!
(Quidquid agis, prudenter agas et respice finem!)

Anonimowe

Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek?

Kuźma Prutkow

Innego końca świata nie będzie.

Czesław Miłosz

Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie,
Jaki nam koniec gotują bogowie.

Horacy

Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.

Ap 22,13

Już się ma pod koniec starożytnemu światu – wszystko, co w nim żyło, psuje się, rozprzęga i szaleje – bogi i ludzie szaleją.

Zygmunt Krasiński (Irydion)

Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.

Ignacy Krasicki (Woły krnąbrne)

Koniec i bomba,
a kto czytał, ten trąba!

Witold Gombrowicz (Ferdydurke)

Koniec okresu sztuki.
(Das Ende der Kunstperiode)

Heinrich Heine

Królestwu Jego nie będzie końca.

(Credo konstantynopolitańskie)

Koniec wieku.
Fin de siecle.

F. De Jouvenot i H. Micard

Koniec wieku ideologii.

Raymond Aron

Koniec wieńczy dzieło.
(Finis coronat opus.)

Owidiusz

Koniec żartów, panowie, zaczynają się schody.

Antoine Charles Louis de Lasalle

Raczej koniec z trwogą niż trwoga bez końca!
(Liber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!)

Ferdinand von Schill

Taki ma koniec, co piękne na ziemi!
(Das ist das Los des Schonen auf der Erde!)

Friedrich Schiller

To początek końca.
(C’est le commencement de la fin.)

Charles Maurice de Talleyrand-Perigord

Shakespeare – bez końca.
(Shakespeare und kein Ende.)

Johann Wolfgang von Goethe