Zachowek od spadku – co musisz wiedzieć?

Zachowek od spadku – co musisz wiedzieć?

27 kwietnia 2022 0 przez redakcja serwisu

Według polskiego prawa, majątek może zostać odziedziczony dwoma drogami. Pierwsza to tzw. droga testamentowa, druga natomiast jest to droga ustawowa. Jeśli zastanawiasz się, czy jako blisko spokrewnionej osobie należy Ci się część majątku po zmarłym krewnym, mimo pominięcia w testamencie, zapoznaj się z poniższym artykułem. W zwięzły sposób postaramy się wyjaśnić na czym polega zachowek od spadku oraz jak się o niego ubiegać.

Czym jest zachowek od spadku?

Podstawową funkcją tej instytucji jest zapewnienie najbliższym krewnym spadkodawcy możliwości otrzymania części majątku. Oznacza to tyle, że krewni, którzy nie zostali wymienieni w testamencie zmarłego, nadal mają prawo ubiegać się o część majątku. O zachowek można ubiegać się, gdy jako najbliższy krewny nie zostałeś wspomniany w testamencie mimo, że ustawowo jesteś do tego uprawniony, przy czym jednocześnie nie otrzymałeś darowizny jeszcze za życia spadkodawcy. Analogicznie, możesz starać się o uzupełnienie zachowku, gdy zapis w testamencie wskazuje na mniejszą część majątku niż Ci się należy w myśl ustawy. Oczywiście od Twojej woli zależy czy zdecydujesz ubiegać się o zachowek.

Komu należy się zachowek od spadku?

W myśl ustawy w pierwszej kolejności do zachowku mogą rościć sobie prawa dzieci spadkodawcy, w przypadku gdy żadne z dzieci spadkodawcy nie żyje prawo przechodzi na wnuki. Następnie prawo przysługuje małżonkowi, jednak tylko w przypadku gdy nie przebywał on w separacji ze spadkodawcą. Rodzice spadkodawcy w przypadku gdy nie posiadał on dzieci, a w myśl ustawy zostali do tego powołani.

Więcej informacji znajdziesz na https://kupujemym.pl/

Jaką część majątku może stanowić zachowek?

Jako ustawowy spadkobierca możesz się ubiegać o 1/2 lub 2/3 majątku, który przysługuje Ci z przepisu ustawy. Jeśli jesteś osobą niezdolną do wykonywania pracy lub nie osiągnąłeś jeszcze wieku pełnoletności, możesz ubiegać się o wyższą część. We wszystkich pozostałych sytuacjach przysługuje Ci 1/2 udziału spadkowego, który przewiduje ustawa. Oczywiście, prawo do zachowku nie przysługuje każdemu, na drodze sądowej wniosek może zostać odrzucony, gdy spadkobierca nie jest godny spadku lub gdy zrzekł się go.

W skład wartości majątku spadkodawcy wchodzi wartość posiadanych przez niego nieruchomości oraz ziemi, oszczędności oraz wszystko co może mieć wymierną wartość. Darowizny otrzymane przez spadkobiercę również liczą się jako część dziedziczonego majątku. Nie dotyczy to darowizn, które miały miejsce 10 lat temu lub dłużej.

Kiedy nie przysługuje prawo do zachowku od spadku?

Prawa do zachowku nie ma osoba, która dokonała przestępstwa zagrażającego życiu lub zdrowiu spadkodawcy oraz jeśli umyślnie spowodowała jego zniesławienie, naruszając jego dobre imię. Jeżeli spadkobierca zachowuje się wobec spadkodawcy w sposób karygodny i niezgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz moralnymi, może zostać pozbawiony prawa do zachowku. Co równie istotne, niedopełnianie obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy jest podstawą do pozbawienia prawa do zachowku. Nie jest zatem prawdą, że każdy krewny może ubiegać się o część majątku zmarłego, istnieją sytuacje, gdzie drogą sądową zapada decyzja o pozbawieniu prawa do tego typu roszczeń. Sprawa ma się podobnie, gdy jeszcze za życia spadkodawcy spadkobierca zrzekł się praw do spadku, co zostało spisane u notariusza. Zasady oraz okoliczności wydziedziczenia są ściśle określone przez ustawę, zatem żaden z powodów wykraczający poza wyżej wymienione

okoliczności, nie może stanowić podstawy do wydziedziczenia ustawowego spadkobiercy.