Rusza przetarg na ostatni lubuski odcinek A18

Rusza przetarg na ostatni lubuski odcinek A18

11 czerwca 2020 0 przez redakcja

Uruchomienie postępowania pozwala szacować że w 2023 r. pojedziemy już całym fragmentem autostrady A18 w woj. lubuskim. Dziś przekazaliśmy do Dziennika Urzędowego EU dokumentację na trzeci z czterech odcinków trasy A18. Ostatni fragment, łączące się z trasą A4 i znajdujący się w woj. dolnośląskim jest w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Koronawirus nie zatrzymał polskich budów. Podpisujemy kolejne umowy, ogłaszamy kolejne przetargi. Branża budowlana docenia te rozsądne działania polskiego rządu. Niedawno podpisaliśmy umowę na realizację jednego z odcinków południowej jezdni autostrady A18. Dzisiaj kierujemy do przetargu kolejny odcinek. Pokazujemy dynamikę. Wkrótce zniknie jezdnia będąca złośliwie nazywana „najdłuższymi schodami Europy” i zastąpi ją komfortowa i bezpieczna jezdnia – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wykonawca m.in. przebuduje węzeł Iłowa i 16 km starej jezdni

Zgodnie z obecnym prawem po przesłaniu dokumentacji przetargowej do DU UE kolejnym krokiem będzie ogłoszenie o przetargu na platformie zakupowej GDDKiA. Od tego dnia rozpocznie się okres na przygotowanie ofert przez wykonawców. Zamówienie dotyczy odcinka zaczynającego się 4 km przed węzłem Iłowa od strony zachodniej i kończącego się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu, zakres zamówienia i termin składania ofert.

Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18, a więc tą prowadzącą z Niemiec do autostrady A4 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzić będzie również przebudowa węzła Iłowa oraz realizacja dróg dojazdowych, urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt).

Termin realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”. Stąd czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca. Co za tym idzie, o ile nie wystąpią przeszkody proceduralne, zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

W kierunku autostrady

Celem całego przedsięwzięcia, tj. przebudowy drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna-Golnice o długości ponad 70 km, jest realizacja trasy o parametrach autostradowych. Obecnie dwa z czterech odcinków realizacyjnych tej trasy, dochodzące do granicy z Niemcami są już w realizacji i ich otwarcie również jest planowane przed końcem 2023 r.

70-kilometrowa inwestycja podzielona jest na cztery odcinki realizacyjne:

  1. od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
  2. od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
  3. od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa – trwa procedura przetargowa
  4. granica województwa – węzeł Golnice – ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na III kwartał 2020 r.

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.


Źródło informacji: MI