Rozwód, a dziecko

Rozwód, a dziecko

26 lutego 2021 0 przez redakcja

Rozwód to dla każdego wyjątkowo trudna sytuacja pod wieloma względami. Zwykle sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdy rozwodzące się małżeństwo posiada wspólne potomstwo. Należy zaznaczyć, że rozstanie rodziców zawsze jest dla dziecka znaczącym, negatywnym wydarzeniem. Można jednak zminimalizować negatywny wydźwięk oraz skutki danej sytuacji, jeśli zastosujemy się do kilku fundamentalnych zasad.

Po pierwsze, mów dziecku prawdę i nie składaj nierealnych obietnic

W pierwszej kolejności należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby mówić dziecku prawdę. Kłamstwa i ukrywanie prawdy nigdy nie prowadzą w dobrym kierunku i tak też jest w sytuacji rozwodu pary z dzieckiem. Małoletni człowiek ma prawo do poznania prawdy związanej z tym, że pomiędzy rodzicami nie ma już więzi, która dawniej ich łączyła. Dziecko powinno wiedzieć, że sytuacja między dorosłymi bardzo się zmieniła i że nie będą już małżeństwem. Obiecywanie dziecku, że rodzice za jakiś czas znów wrócą do siebie oraz wszelkie próby zapewnienia dziecka o tym, że rodzice nadal się kochają, ale z innych powodów muszą się rozstać nie są dobrą drogą. Ten sposób postępowania może u małoletnich wzbudzić dodatkowe poczucie niezrozumienia, niepewności, a w przyszłości ze względu na brak spełnienia obietnic i deklaracji ze strony dorosłych także uczucie rozczarowania i oszukania.

Po drugie, nie wciągaj dziecka w sprawy dorosłych

Po drugie, bardzo istotną kwestią jest to, aby w żadnym wypadku nie angażować dziecka w sprawy dorosłych. Rodzice między sobą powinni ustalić pewne kwestie związane zarówno z rozwodem, jak i podziałem majątku czy opieką nad potomstwem. Absolutnie niedozwolone jest wciąganie dzieci w konflikty, kłótnie czy różnego rodzaju dyskusje pomiędzy rodzicami. Również warto zwrócić uwagę na to, aby nie wysługiwać się dzieckiem i nie próbować za jego pomocą załatwić niektórych kwestii. Tutaj koniecznie należy też podkreślić, że nastawianie dziecka przez jedną stronę na niekorzyść drugiej strony tak samo zagraża jego aktualnym, jak i późniejszym stanom. Tego rodzaju działania narażają młodych ludzi na emocjonalne zagubienie czy wyrzuty sumienia związane z jednym z rodziców, a przy tym mogą bezpośrednio oddziaływać na jego trudności w relacjach w przyszłym, dorosłym życiu.

Po trzecie, uświadom dziecko, że jest kochane przez obie strony

Trzecim szalenie ważnym aspektem podczas rozwodu dwójki dorosłych ludzi posiadających dziecko lub więcej dzieci jest to, aby nie zapomnieć o zapewnieniu dziecka, że jest ono kochane przez obie strony. Małoletni podczas rozwodu rodziców może odczuwać poczucie winy i snuć fantazje, że cała ta sytuacja dzieje się z jego powodu. W związku z tym koniecznym jest przypominanie mu, że rozwód w żadnym stopniu nie jest jego winą, a przy tym zapewnianie o miłości obojgu rodziców. Kiedy dziecko będzie miało jasną informację, że nie zawiniło w tej sprawie, a także pewność co do tego, że jest kochane bez względu na to, że rodzice się rozwodzą, konsekwencje emocjonalne tej sytuacji będą zdecydowanie zminimalizowane. To, co można jeszcze zrobić, to ustalić konkretne zasady kontaktów rodziców z małoletnimi. Dzięki temu dzieci będą odczuwać mniejsze napięcie, a w ich życiu nie zostanie zachwiana stabilizacja, której bardzo potrzebują.

Dowiedz się więcej o rozwodach na kancelariasprawyrodzinne.pl