Przewóz kabotażowy w praktyce. Co warto wiedzieć?

Przewóz kabotażowy w praktyce. Co warto wiedzieć?

25 października 2022 0 przez redakcja serwisu

Kabotaż – termin znany każdemu, kto zajmuje się drogowym transportem międzynarodowym. To nic innego jak zarobkowy transport ładunków na obszarze tego samego państwa pojazdem zarejestrowanym w innym kraju. Ma on na celu zoptymalizowanie procesu dostawy i zminimalizowanie pustych przebiegów. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Podpowiadamy.

Kto może wykonywać kabotaż?

Przewóz kabotażowy może wykonywać każdy, kto zgodnie z prawem wykonuje zarobkowy, drogowy przewóz rzeczy, tj. posiada zarejestrowaną działalność na terenie jednego z krajów członkowskich UE lub EFTA oraz licencję transportową na przewozy międzynarodowe. Kabotaż może być realizowany na podstawie pojazdu ciężarowego, ale także dostawcy dopuszczalnej masie całkowitej mniejszym niż 3,5 tony.

Istotne elementy transportu kabotażowego

Transport kabotażowy może zostać rozpoczęty po całkowitym lub częściowym rozładunku towaru dostarczonego do miejsca docelowego w kraju adresata. Przepisy wskazują, że dostawy w ramach kabotażu powinny odbywać się tym samym samochodem, którym przewoźnik przekroczył granicę.

O przewozie kabotażowym możemy mówić np. w przypadku polskiej firmy, która przyjęła zlecenie przewozu danego ładunku pomiędzy dwoma miastami w Hiszpanii, uprzednio wykonując przewóz i wyładunek z Polski. Właśnie te ostatnie dwa elementy są tu kluczowe, gdyż by kabotaż mógł być możliwy, konieczne jest wykonanie najpierw transportu międzynarodowego konkretnym pojazdem. Firma transportowa ma prawo do rozpoczęcia przewozu kabotażowego po choćby częściowym rozładunku towarów przewiezionych do państwa docelowego.

Co jeszcze warto wiedzieć o przewozie kabotażowym?

Usługa kabotażu jest oczywiście określona czasowo. Prawo mówi, iż ostatnia dostawa w jego ramach musi zostać wykonana do 7 dni od zakończenia rozładunku transportu międzynarodowego. Co ważne, jeżeli przewoźnik wykonuje przewozy kabotażowe tylko w granicach państwa przyjmującego, wtedy ma prawo przeprowadzić 3 dostawy towaru w ciągu 7 dni od pierwszego rozładunku. Przepisy umożliwiają także kabotaż w granicach innego państwa niż państwo rozładunku. Pamiętajmy jednak, że powinien odbyć się on w ciągu trzech dni od przekroczenia granicy w drugim państwie.

Wykonując usługę kabotażu, musimy pamiętać o kilku ważnych dokumentach, które zobligowani jesteśmy okazać w przypadku kontroli. Są nimi: międzynarodowy list przewozowy CMR – dokumentacja wskazująca datę rozładunku w kraju przyjmującym, listy przewozowe dla każdej zrealizowanej usługi transportowej w ramach kabotażu, a także faktury za zrealizowane przewozy kabotażowe.