Czym jest deratyzacja?

Czym jest deratyzacja?

25 lipca 2023 0 przez redakcja serwisu

Deratyzacja to proces mający na celu wyeliminowanie lub ograniczenie populacji gryzoni w danym obszarze. Gryzonie, takie jak myszy, szczury czy nornice, są nie tylko uciążliwe dla mieszkańców, ale również mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i higieny otoczenia. W Polsce problem ten dotyczy zarówno miast, jak i terenów wiejskich. Gryzonie mogą przenosić choroby, powodować uszkodzenia budynków, przewodów elektrycznych oraz urządzeń, a także niszczyć plony i żywność. Dlatego deratyzacja stale zyskuje na znaczeniu jako metoda ochrony zdrowia publicznego.

Proces deratyzacji

Deratyzacja obejmuje szereg działań mających na celu zwalczanie gryzoni w sposób skuteczny, szybki oraz bezpieczny dla ludzi, zwierząt domowych i środowiska. Wybór najlepszej metody deratyzacji zależy od rodzaju gryzonia, jego populacji oraz specyfiki miejsca, w którym występuje problem. Wyróżnia się następujące etapy procesu deratyzacji.

Lokalizacja siedlisk gryzoni

Pierwszym etapem deratyzacji jest dokładne zlokalizowanie miejsc występowania gryzoni oraz ich siedlisk. Zazwyczaj obejmuje to inspekcję terenu, sprawdzenie możliwych szlaków komunikacyjnych gryzoni oraz identyfikację ich śladów. Często gryzonie pozostawiają charakterystyczne ślady, takie jak odchody, ślady zębów na przedmiotach czy drapnięcia.

Ocena zagrożenia

Kolejnym etapem zwalczania gryzoni jest ocena stopnia zagrożenia, czyli określenie rodzaju gryzonia, jego liczby oraz potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi i bezpieczeństwo budynków. Na podstawie tych informacji dobiera się odpowiednie metody deratyzacji.

Wybór metody deratyzacji

Metody deratyzacji można podzielić na mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne. Metody mechaniczne polegają na stosowaniu pułapek dla gryzoni, takich jak pułapki żywołowne, klejowe czy mechaniczne. Są one skuteczne przede wszystkim w przypadku mniejszych populacji gryzoni.

Metody chemiczne obejmują stosowanie trutki na gryzonie w postaci przynęt jadowitych. Trutki mogą mieć różną formę, np. granulaty, bloki czy pasty. Stosowanie trutek jest szczególnie skuteczne w przypadku większych populacji gryzoni oraz w miejscach, gdzie inne metody okazują się niewystarczające. Należy jednak pamiętać, że trutki na gryzonie mogą być niebezpieczne dla ludzi, zwierząt domowych oraz środowiska, dlatego powinny być stosowane zgodnie z instrukcją i z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.