Najlepsze aforyzmy o przyjaźni

Najlepsze aforyzmy o przyjaźni

11 lutego 2018 0 przez redakcja

Przyjaźń w aforyzmach, cytatach, złotych myślach:

Tylko ludzie o wielkich zaletach serca mają przyjaciół.

Voltaire

Gdy stracisz, co Ci fortuna udzieli, dopiero poznasz czy masz przyjaciół.

J. U. Niemcewicz

Przyjaźń jest jak nieśmiertelnik; blady – ale nigdy nie zwiędnie.

Henryk Sienkiewicz

Niewiele byłoby przyjaźni, gdyby każdy wiedział, co przyjaciel o nim mów, kiedy go nie ma.

Blaise Pascal

Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz.

Safona

Przyjaźń jest niewątpliwie najskuteczniejszym lekiem na cierpienia zawiedzionej miłości.

Jane Austen

Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym.

Epikur

Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.

Damazio Mangillo

Związki przyjaźni powinny być nieśmiertelne, nieprzyjaźni śmiertelne.

Tytus Liwiusz

Przyjaciel to ktoś, kto zna twoje możliwości i pomaga ci rozwinąć je w najwyższym stopniu. Zna on także twoje ograniczenia i ostrzega Cię przed różnymi przedsięwzięciami.

John Ching – Hsiung Wu

Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.

Menander

Siedliskiem przyjaźni jest serce, ale dochodzimy do niej drogą zrozumienia.

John Ching – Hsiung Wu

Jeśli jakaś dłoń ma swoje miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń.

Adam Asnyk

Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi. Bezinteresownie.

Pino Pellegrino

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.

św. Jan Bosko

Wielkie przyjaźnie zawiązują się w pogoni za jakimś ideałem, w obronie jakiejś sprawy, w trudach poszukiwań…

Teilhard de Chardin

Prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego, co ludzkie z tym, co boskie.

Cyceron

Przyjaciel – ktoś, przed kim można głośno myśleć.

Ralph Waldo Emerson

Przyjaciele spotykają się, aby się lepiej poznać i pokochać. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją.

Luciano Cian

Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca.

Ernst Zacharias

Wykreślić ze świata przyjaźń… to jakby zgasić słońce na niebie, gdyż niczym lepszym ani piękniejszym nie obdarzyli nas bogowie.

Cyceron

Przyjaźń z całym światem zaczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem.

Aldona Różanek

Nie opowiadaj swej przyjaciółce o swoim szczęściu, aby nie obudzić w niej zazdrości. Nie opowiadaj też o swoich smutkach, aby nie sprawić jej radości.

Madame de Deffaud

Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń.

Epikur

Żegnając przyjaciela, nie płacz, ponieważ jego nieobecność ukaże ci to, co najbardziej w nim kochasz.

Gibran Kahlila

Miłość kobiety zmienia ukochanego, aż widzi go takim, o jakim jej serce marzy.

Jeffery Farnol

Ogień uczuć i sztuka kobieca / Najtwardsze serca zmiękcza i roznieca; / Lecz raz nagięte, zmianom nie ulegnie / I pierwej pęknie, niźli się odegnie.

Adam Mickiewicz


Bliscy sąsiedzi rzadko bywają przyjaciółmi.

Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.

W obecności przyjaciół ludzie potrafią lepiej myśleć i działać.

Przyjaciel to ktoś, z kim mogę być szczery. Mogę przy nim głośno myśleć.

Czym dla ptaka, są skrzydła tym dla człowieka przyjaźń: wznosi go ponad pył ziemi.

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.

Przyjaźń powiększa szczęście i pomniejsza nieszczęście, podwajając naszą radość dzieląc na pół smutek.

Przyjaciele spotykają się, aby się lepiej poznać i pokochać. Każdy jest dla przyjaciela otwartą księgą. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją.

Przyjaźń jest szczęściem i zdobyczą, cierpliwością oraz wytrwałością.

Milczenie – przyjaciel, który nigdy nie zdradza.

Kobieta może być przyjaciółką mężczyzny, lecz by uczucie to trwało, niezbędne jest wesprzeć je odrobiną fizycznej antypatii.

U przyjaciół wszystko jest wspólne.

Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi, a z nieprzyjaciółmi tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.

Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania.

Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców.

Prawdziwa przyjaźń przychodzi wtedy, gdy milczenie dwóch osób ich nie niepokoi.

Wszystkie wielkości świata nie są tyle warte, co dobra przyjaźń

Przyjaźń jest niewątpliwie najskuteczniejszym lekiem na cierpienia zawiedzionej miłości.

Przyjaźń jak nieśmiertelnik – to blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy.

Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie żądają.

Szczęście małżeńskie polega na talencie do przyjaźni.

Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha – odświeża siły.

Przyjaźń rodzi miłość na pustyni samotności.

Bezinteresowna przyjaźń może istnieć tylko między ludźmi o jednakowych dochodach.

Im bardziej nasi przyjaciele stoją od nas niżej, tym bardziej ich lubimy.

Przyjaciele nie są zainteresowani burzami, które przeżywasz, ale chętnie korzystają z twego statku.

Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.

Przyjaciele na ogół pomagają żyć i przeszkadzają pracować.

Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.

Przyjaźń jest subtelna rozkoszą szlachetnych dusz.

Przyjaciel to ktoś, kto zna twoje możliwości i pomaga ci rozwinąć je w najwyższym stopniu. Zna on także twoje ograniczenia i ostrzega Cię przed różnymi przedsięwzięciami.