Jak wygląda test pcr na covid?

Jak wygląda test pcr na covid?

18 lipca 2023 0 przez redakcja serwisu

Testy PCR stały się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID. Służą one do diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV2, który powoduje chorobę COVID. Wysoka czułość i swoistość sprawiają, że test PCR jest obecnie jednym z najdokładniejszych dostępnych narzędzi do wykrywania zakażenia koronawirusem. W artykule przedstawiamy jak wygląda procedura testowania oraz omawiamy kluczowe aspekty związane z tym procesem.

Czym jest test PCR na COVID?

 

Test PCR covid (polymerase chain reaction) to metoda diagnostyczna oparta na technologii biologii molekularnej. Pozwala ona na wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV2 w organizmie pacjenta. Głównym celem tego testu jest amplifikacja (czyli pomnożenie) specyficznego fragmentu RNA wirusa, aby go uwidocznić i potwierdzić obecność patogenu.

Procedura pobrania próbek

Procedura testowania rozpoczyna się od pobrania wymazu z nosogardzieli pacjenta, który jest następnie przekazywany do laboratorium. Wymaz należy pobrać za pomocą specjalistycznego wacika wprowadzanego głęboko do nosa i gardła. Próbka musi być pobrana prawidłowo, aby zminimalizować ryzyko błędnego wyniku testu.

Proces analizy próbek w laboratorium

W laboratorium materiał genetyczny zawarty w próbce jest poddawany procesowi ekstrakcji, czyli izolacji RNA. Następnie, przy użyciu enzymu – polimerazy, dokonuje się wielokrotnej amplifikacji wybranego odcinka RNA wirusa. Podczas tego etapu dodaje się również odpowiednie sondy fluorescencyjne, które połączą się z amplifikowanym fragmentem RNA, emitując sygnał świetlny.

Reakcję PCR przeprowadza się w specjalistycznych urządzeniach – termocyklerach, które kontrolują zmiany temperatur nezbędne do poszczególnych etapów reakcji. Poprzez analizę sygnału fluorescencji generowanego przez sondy można określić, czy próbka zawiera materiał genetyczny wirusa SARS-CoV2.

Interpretacja wyników testu PCR

Wynik testu PCR na COVID może być negatywny, pozytywny lub niejednoznaczny (wątpliwy). Wynik negatywny oznacza brak obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV2 w badanej próbce. Wynik pozytywny świadczy o zakażeniu i konieczności poddania się izolacji oraz stosowania zaleceń sanitarnych. Wynik niejednoznaczny może wynikać z niewystarczającej ilości wirusa w próbce lub błędów podczas pobierania lub analizy, co wymaga ponownego badania. Jednym z miejsc, gdzie można wykonać test PCR, jest Laboratorium Borlamed.