Egzamin FCE – to warto wiedzieć, zanim do niego przystąpisz

Egzamin FCE – to warto wiedzieć, zanim do niego przystąpisz

22 stycznia 2020 0 przez redakcja

Znajomość języków jest jedną z najbardziej cenionych na rynku pracy i w codziennym życiu. Sama wiedza nie zawsze jednak jest kluczem do sukcesu przy rozmowach o pracę  – bywa, że poziom znajomości danego języka trzeba określić pewną uniwersalną skalą. W tym celu opracowano egzamin certyfikujący FCE, inaczej zwany B2 First lub oficjalnie: First Certificate in English.

FCE jest sprawdzianem umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym. Kluczem do sukcesu i pozytywnej oceny jest zdobycie minimum 60 procent punktów podczas testu. Dla wielu jest to bariera trudna do pokonania, jednak szybko okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, a dzięki starannemu przygotowaniu oraz znajomości kolejnych etapów testu szanse na dobrą ocenę znacznie wzrastają.

Egzamin FCE – jak się przygotować?

Egzamin FCE testy złożone są z kilku etapów, do których należy część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem, pisaniu, znajomości gramatyki, jak też umiejętnościom słuchania oraz wypowiedzi na różne tematy związane z życiem codziennym, nauką, pracą, rekreacją i innymi sferami. Na etapie przygotowań do FCE należy więc podzielić wysiłki i po równo poświęcić odpowiednią ilość czasu na poszczególne etapy testu.

Wszystkie części egzaminu punktowane są jednakowo. Ocenę końcową stanowią tu litery: A, B oraz C są pozytywne, a D oraz E należą do negatywnych. Warto też pamiętać, że do egzaminu FCE nie mogą przystąpić osoby władające językiem angielskim od urodzenia.

Po co zdawać egzamin FCE?

Dzięki poszczególnym etapom nauki do egzaminu FCE mamy możliwość poznania kilku istotnych aspektów języka angielskiego, jak czytanie, mówienie, pisanie. Egzamin pozwala zweryfikować faktyczny poziom naszej znajomości angielskiego, a tym samym daje naszym potencjalnym pracodawcom obiektywną informację.

Egzamin FCE jest kluczem do uczelni oraz zakładów pracy w Polsce i za granicą, jest miarodajnym narzędziem do oceny kwalifikacji zawodowych, a tym samym jego posiadanie świadczy nie tylko o ambicji, ale też profesjonalizmie danej osoby.