Czym jest ekspertyza dendrologiczna?

Czym jest ekspertyza dendrologiczna?

23 czerwca 2023 0 przez redakcja serwisu

Z pewnością każdy inwestor wie, czym jest ekspertyza dendrologiczna. Na zadrzewionym terenie, który ma być przygotowany pod inwestycje, należy przeprowadzić wiele prac. Potrzeba także wielu pozwoleń i specjalistów. Niezbędna jest osoba, która przeprowadzi szczegółową ekspertyzę dendrologiczną. Pozwoli to na określenie stanu drzew obecnych na danym terenie.

Co to jest ekspertyza dendrologiczna?

Dendrologia to bardzo ważną dziedziną nauki, która ściśle powiązana jest przede wszystkim z ochroną środowiska i ekologią. Zajmuje się ona przede wszystkim badaniem drzew i krzewów. Ekspertyza dendrologiczna jest przeprowadzana, aby poznać strukturę drzewa, jego stan zdrowia i wnętrze oraz do identyfikacji różnego rodzaju zagrożeń.

Takie rzetelne sprawozdanie pozwala na kompleksową identyfikację drzewostanu oraz ocenę jego kondycji i faktycznego stanu. Ową ekspertyzę przygotowuje się przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod badawczych i diagnostycznych. Jeśli potrzebujemy takiego właśnie raportu, warto skorzystać z miejsca takiego jak Architektura krajobrazu – Pracownia Projektowa Magdalena Loose, który przeprowadzi ekspertyzę dendrologiczną bardzo fachowo.

Kto i w jakich sytuacjach przeprowadza ekspertyzę dendrologiczną?

Raport dendrologiczny ma na celu ustalenie gatunku drzewa, jego fizycznej wielkości, wieku, ewentualnych chorób czy zagrzybienia. Są to dość szczegółowe i specjalistyczne dane. W związku z tym ekspertyza dendrologiczna w Gdańsku nie może być przeprowadzana przez każdego. Przeprowadza ją osoba do tego uprawniona, czyli zazwyczaj biegły sądowy lub rzeczoznawca z zakresu ochrony przyrody. Taki ktoś powinien mieć udokumentowaną wiedzę z zakresu dendrologii, leśnictwa czy biologii.

Wykonanie takiej ekspertyzy zleca się przy planowaniu i realizacji inwestycji na określonym, zadrzewionym terenie. Wnioskowanie o wycinkę drzew jest także warunkowane sporządzeniem odpowiedniej opinii. Operat dendrologiczny wykonywany jest jednocześnie, gdy nastąpi samowolna wycinka. Wówczas informacje zebrane podczas ekspertyzy są podstawą do naliczenia wysokości kary.