Jazda po alkoholu – czy poddawać się dobrowolnie karze?

Jazda po alkoholu – czy poddawać się dobrowolnie karze?

28 czerwca 2019 0 przez redakcja

Jazda po alkoholu (https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/) jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Na polskich drogach niestety nie brakuje pijanych kierowców, pomimo licznych akcji policyjnych i kontroli trzeźwości. Alkohol wpływa wyjątkowo negatywnie na koncentrację kierowcy i jego zdolność do oceny sytuacji na drodze.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Zgodnie z brzmieniem art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka dodatkowo środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. W przypadku, gdy prawo jazdy zostało już zatrzymane sprawcy (prokurator w toku postępowania przygotowawczego wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy), to okres zatrzymania tego dokumentu sąd obowiązany jest zaliczyć oskarżonemu na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto sprawca czynu z art. 178a § 1 kk obowiązany jest do zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Podczas przesłuchania prokurator bądź policjant może zaproponować podejrzanemu dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzania rozprawy sądowej. Zgodnie z art. 335 § 1 kpk, prokurator może złożyć wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków zamiast aktu
oskarżenia, jeżeli:

  •  oskarżony przyznaje się do winy,
  • jego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte,
  • okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości.

W myśl art. 335 § 2 kpk, prokurator może dołączyć wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków do aktu oskarżenia, jeżeli zostaną spełnione poniższe przesłanki:

  • okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,
  • oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami,
  • postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Wniosek, o którym mowa w art. 335 kpk, rozpatrywany jest przez Sąd na posiedzeniu. O terminie posiedzenia sąd uprzednio zawiadamia strony. Jeżeli obie strony podtrzymują wniosek, sąd orzeka karę i środki karne w wymiarze ustalonym wcześniej między prokuratorem a oskarżonym. Najpóźniej na posiedzeniu oskarżony ma prawo do wycofania zgody na dobrowolne poddanie się karze i skazanie bez przeprowadzania rozprawy. Warto skorzystać z tej możliwości – skazanie bez przeprowadzania rozprawy pozbawia oskarżonego możliwości skutecznej obrony. Podczas rozprawy obrońca może złożyć nowe wnioski dowodowe, a sam oskarżony – złożyć dodatkowe wyjaśnienia. Podczas przewodu sądowego mogą wyjść na jaw nowe okoliczności, przemawiające na korzyść oskarżonego. Warto również nadmienić, że kary orzekane przez sąd zwykle bywają łagodniejsze niż te, o które wnosi prokurator we wniosku z art. 335 kpk.

Czy warto składać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania? Sprawdź: https://www.warunkoweumorzeniepostepowania.pl/